KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM”- NĂM 2018 VTEC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM”- NĂM 2018

 

                           UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số: 35/KH–CĐKTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

        

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM”- NĂM 2018

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo gắn với việc làm, sử dụng lao động.

- Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 -2018 của Trường CĐ KT-KT Vĩnh phúc về việc tổ chức ngày hội việc làm cho HSSV năm cuối.

II. MỤC ĐÍCH:        

- Tạo điều kiện hỗ trợ cho HSSV tốt nghiệp ra trường tiếp cận thông tin về việc làm, tham gia dự tuyển vào các vị trí việc làm có yêu cầu phù hợp;

- Tổ chức các hoạt động và cung cấp thông tin về việc làm;

- Từng bước tạo lập mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường - Doanh nghiệp trong việc tạo cơ hội việc làm cho HSSV và tuyển dụng HSSV tốt nghiệp vào làm việc;

- Xây dựng, quảng bá uy tín, thương hiệu các chuyên ngành đào tạo của nhà trường.

II. YÊU CẦU:

- Trung tâm Tuyển sinh & Quan hệ với doanh nghiệp chủ trì phối hợp vói các bộ phận liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện đảm bảo tính khoa học, tính chuyên nghiệp và trang trọng, hiệu quả;

- Trưởng các phòng, khoa phối hợp chặt chẽ với Trung tâm tuyển sinh & Quan hệ với doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch;

- Công tác tổ chức đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.

III. NỘI DUNG:

1. Thời gian – địa điểm:

Thời gian: Từ 07giờ 30’ đến 11giờ 30’ ngày 15/6/2018 (Thứ 6).

Địa điểm: Hội trường lớn Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc.

2. Thành phần tham dự:

2.1 Đại biểu mời:

- Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường;

- Lãnh đạo các phòng, ban, khoa, đơn vị trực thuộc, BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên;

- Giáo viên, CBNV;

- Phụ huynh học sinh khối 12 (Khoa KHCB trực tiếp mời)

2.2. Đối tượng tuyển dụng:

- 100% HSSV năm cuối (ra trường năm 2018) các khoa: Cơ khí, khoa Điện – Điện tử, khoa CNTT, khoa KTNN, khoa Kinh tế và khoa KHCB: Tổng 737 HSSV.

2.3. Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng: (12 Cty, DN)

* Cty Công nghiệp chính xác VN1;

* Cty CP Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô;

* Cty CP Marphavet Thái nguyên;

* Cty CP Tập đoàn Hoa Sao (Vĩnh phúc)

* Cty CP Đầu tư XD và Cung ứng nhân lực Hoàng Long.

* Cty TOYOTA Việt Nam.

* Cty FPT Telecom Vĩnh phúc.

* Cty CP Ôtô Trường Hải.

* Cty TNHH Saiyida Vina technology.

* Cty CP Tập đoàn Hoa Sen.

* Cty CP Công nghệ cao Phúc Thái.

* Cty CP DECO Quốc tế.

3. Chương trình làm việc:

Thời gian Nội dung Chủ trì/ Thực hiện
7h30 – 8h00

Đón tiếp đại biểu

Văn nghệ chào mừng.

- Trung tâm TS&QHVDN

- Lãnh đạo các bộ phận trực thuộc;

- Văn nghệ: BCH Đoàn trường.

8h00-8h15 Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu   Đ/c Vũ Đức Hạnh.
8h15 - 8h25 Phát biểu của lãnh đạo nhà trường Thầy Tạ Quang Thảo.
8h25 – 8h35 Đại diện một DN phát biểu Đại diện DN.
8h35 – 9h35 Các DN tự giới thiệu và thông báo nhu cầu tuyển dụng. (Clip hoặc phát biểu) Đ/c Hà giới thiệu các DN
9h35 – 11h30 Các đơn vị tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp. TT TS&QHDN; LCĐ + Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội SV
11h30-11h45 Bế mạc. Đ/c Vũ Đức Hạnh

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

-         Ngày 05/6/2018: Thành lập BTC “Ngày hội việc làm” chỉ đạo các công việc.

- Từ 05/6/2018 – 10/6/2018: Tuyên truyền thông tin, kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” trên Website, báo mạng, facebook,….; Tiếp nhận và gửi thư mời đến các đơn vị tham gia tuyển dụng;

- Ngày 06/06/2018: Trung tâm TS& QHVDN gửi Giấy mời; “Biên bản ghi nhớ” cho các Doanh nghiệp.

- Ngày 07/6/2018: Nhà trường gửi các khoa và các khoa thông báo và triển khai đến HSSV: (Trung tâm TS& QHDN chuẩn bị nội dung)

+ Nội dung tuyển dụng của các DN;

+ Phiếu đăng ký Tuyển dụng của HSSV;

- Ngày 13/6/2018: Trưởng khoa thu phiếu đăng ký tuyển dụng của HSSV, nộp cho Giám đốc Trung tâm TS&QHVDN để tổng hợp.

- Ngày 13/6/2018: Các đơn vị tham gia tuyển dụng treo băng zôn quảng cáo.

- Ngày 15/6/2018: Tổ chức “Ngày hội việc làm”.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban tổ chức “Ngày hội việc làm”: Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch; tổ chức buổi “Ngày hội việc làm” trang trọng, chuyên nghiệp và hiệu quả.

2.Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp:

- Chủ trì tổ chức thực hiện theo kế hoạch (Triển khai kế hoạch, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham dự theo kế hoạch, tổ chức buổi tuyển dụng của các doanh nghiệp);

- Mời và đón tiếp doanh nghiệp về tuyển dụng;

3. Trưởng khoa: Cơ khí, Điện–Điện tử, CNTT, KTNN, Kinh tế và khoa KHCB:

- Triển khai thông tin tuyển dụng, thông báo phụ huynh, phiếu đăng ký tuyển dụng đến HSSV khoa mình kịp thời, đầy đủ.

- Thông báo tới 100% HSSV thuộc đối tượng tuyển dụng tham gia “Ngày hội việc làm”;

- Nhắc nhở HSSV ăn mặc - đầu tóc gọn gàng, văn minh, lịch sự, đến dự đúng giờ;

- Quản lý HS-SV trong quá trình triển khai “Ngày hội việc làm” (đảm bảo đủ số lượng, an ninh trật tự, trang trọng, nếp sống văn hóa);

- Phối hợp với Trung tâm TS&QHVDN trong việc đón tiếp các doanh nghiệp tuyển dụng và các phụ huynh học sinh;

- Hướng dẫn các HSSV khoa mình chuẩn bị “hồ sơ xin việc” và mang theo khi đến phỏng vấn (Hồ sơ gồm: Đơn xin việc, Sơ yếu lí lịch, CMND photo)

4. Phòng Quản trị đời sống:

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy tính, máy chiếu;

- Bố trí bàn tuyển dụng cho các doanh nghiệp đến tham gia tuyển dụng;

5. Phòng Hành chính tổ chức:

- Công tác lễ tân, nước uống, khánh tiết.

- Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình diễn ra “Ngày hội việc làm”

6. Phòng KHCN& ĐN:

- Mời và đón tiếp Đài Truyền hình Vĩnh phúc, Báo Vĩnh phúc;

- Đưa tin, bài lên website của Nhà trường;

7. Phòng Công tác HSSV:

- Sắp xếp, ổn định chỗ ngồi cho HSSV theo đơn vị.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn quản lý HSSV trong quá trình diễn ra “Ngày hội việc làm”

8. BCH đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trường:

- Bố trí đội sinh viên tình nguyện phối hợp với Trung tâm TS&QHVDN hướng dẫn các doanh nghiệp và HSSV khi tham gia dự tuyển, chủ trì các tiết mục văn nghệ.

           

Nơi nhận                                

- HT, PHT;

- Phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- Đoàn trường, Hội SV;

- Lưu TCHC, TTTS&QHVDN.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Tạ Quang Thảo

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982 790 924
Mr. Bình 0989 465 017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988 265 268
Mr. Hải 0963 892 678
Mrs. Thúy 0988 384 555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982 628 428
Mrs Lan 0972 579 533
Mss. Phương 0348 671 196

Lượt truy cập

1440693

      Trang web hiện có: 198 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715