Tin tức - sư kiện

Tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

  Được đăng ngày Thứ tư, 03 Tháng 2 2016 01:30

    I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Phương thức tuyển sinh : xét tuyển . Phương thức 1: Kết quả học tập THPT, Bổ túc THPT (xét kết quả điểm tổng kết học kỳ I và học kỳ II lớp 10; lớp 11; lớp 12 của các môn theo từng tổ hợp môn...

 • THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Được đăng ngày Thứ năm, 28 Tháng 1 2016 01:39

  UBND TỈNH VĨNH PHÚC TRƯỜNG CĐ KT-KT VĨNH PHÚC Số: …./TB-KTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 01  năm 2016 THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ...

 • THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2015

  Được đăng ngày Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 03:35

    THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM  2015 Trường Cao đăng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau: 1. Chỉ tiêu xét tuyển: 678...

 • THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2015

  Được đăng ngày Thứ hai, 31 Tháng 8 2015 07:53

  THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNGNĂM  2015 Trường Cao đăng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau: 1. Chỉ tiêu xét tuyển: 678...

 • THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2015

  Được đăng ngày Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 17:04

  THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM  2015   Trường Cao đăng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau: 1. Chỉ tiêu xét tuyển: 800 SV 2. Ngành...

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2015

  Được đăng ngày Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 17:01

    I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 800 chỉ tiêu – Xét tuyển TT Ngànhđào tạo Tổ hợp môn xét  tuyển Hình thức tuyển 1                 Kế toán Thí sinh lựa chọn 01 trong 04 tổ hợp môn dưới đây để đăng ký xét tuyển: - Toán, Văn,  Anh...

Lượt truy cập

1286650

      Trang web hiện có: 32 khách

Liên kết web